Обява за длъжността "Огняр" в ДГ № 23 „Звездица"

Изх. № 32 /04.06.2018 г.

 

ДГ № 23 „Звездица” обявява 1 (едно) свободно работно място за длъжността „огняр“ в детска градина

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:  обслужване отоплителната система в ДГ № 23 „Звездица”

1.2. Цел на длъжността:   осигуряване на цялостното оптимално функциониране на отоплителната система и поддържане на техническото състояние на газовото оборудване.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование и удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и за работа с газови съоръжения

1.4. Години професионален опит: не се изисква

1.5. Допълнителни изисквания:  дърводелски, строителни, ел. уреди и др. умения са предимство.

2.    Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за завършено образование, придобита допълнително професионална квалификация, правоспособност;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и допълнителни квалификации.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 23 „Звездица“, ул. “Велико Търново“ № 2,  до 11.06.2018 г. от 09:00 часа до 13:30 часа

Лице за контакти: Силвия Манолова         Телефон за контакти: 058/ 602653

4. Срок за подаване на документите:  до 11.06.2018 година.

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен   безсрочен трудов договор на основани чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ № 23 „Звездица“, гр. Добрич, ул. “Велико Търново“ № 2.

 

 

 

Актуално

Напредък на Община Добрич по реализацията на Национална Програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

20.08.2019

Към 20 август  2019г. Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране по Програмата между  Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за  всички сключени...

Напредък на Община Добрич по реализацията на Национална Програма за Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
ВИЖ ДОБРИЧ
23.7° C ясно небе
Нагоре