ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА „ВИТРИНИ” ЗА СЛАДОЛЕД /”Витрина” – хладилна витрина, фризер, автомат, машина и др. за сладолед/

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИЕ 30-22/30.01.2018 г., НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 23.04.2018 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ІІ-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПО УЛ. ”БЪЛГАРИЯ”№ 12, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЩИНСКИ МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА „ВИТРИНИ” ЗА СЛАДОЛЕД

/”Витрина” – хладилна витрина, фризер, автомат, машина и др. за сладолед/

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец

(без ДДС)

 Депозитна вноска лева

Срок за отдаванe (години)

1.

Общинско място в улична регулация, находящо се по ул. „България” с идентификатор 72624.623.332 до площад „Демокрация”, северно от сграда с идентификатор 72624.623.628.1 (пред заведение – сладкарница „Шоколад”)

 

 

 

 

4,00

 

 

 

 

56,44

 

 

 

 

67,73

 

 

 

 

10

2.

Общинско място в улична регулация, находящо се по ул. „Независимост” с идентификатор 72624.623.9515, южно от имот с идентификатор 72624.623.1124 (пред сграда - Дом на науката и техниката И. Попов)

 

 

 

 

4,00

 

 

 

 

56,44

 

 

 

 

67,73

 

 

 

 

10

3.

Общинско място в улична регулация, находящо се по бул. „25-ти септември” с идентификатор 72624.625.9501, на изток от имот с идентификатор 72624.623.642 (хотел „България)

 

 

 

4,00

 

 

 

56,44

 

 

 

67,73

 

 

 

10

4.

Общинско място в улична регулация, находящо се по ул. „Независимост” с идентификатор 72624.623.9511 до пл. „Свобода”, между имот с идентификатор 72624.623.333 (хотел Добруджа) и имот с идентификатор 72624.623.341 (бл. 29)

 

 

 

 

4,00

 

 

 

 

56,44

 

 

 

 

67,73

 

 

 

 

10

5.

Общинско място в улична регулация, находящо се по бул. „25-ти септември” с идентификатор 72624.625.9501, между сграда с идентификатор 72624.625.413.1 (Централна поща) и сграда с идентификатор 72624.625.9555.1 (читалище „Йордан Йовков”)

 

 

 

 

 

4,00

 

 

 

 

 

56,44

 

 

 

 

 

67,73

 

 

 

 

 

10

6.

Общинско място в улична регулация, находящо се по ул. „Славянска” с идентификатор 72624.623.9545, между сграда с идентификатор 72624.623.552.1 (до аптека „ВИВА”) и сграда с идентификатор 72624.624.715.3 (кафе-аператив „Калисто”)

 

 

 

 

 

4,00

 

 

 

 

 

56,44

 

 

 

 

 

67,73

 

 

 

 

 

10

7.

Общинско място в улична регулация, находящо се по бул. „25-ти септември” с идентификатор 72624.625.9501, между сграда с идентификатор 72624.625.5657.1 и сграда с идентификатор 72624.625.67.1 (на западния край на паркинга зад Съдебна палата)

 

 

 

 

4,00

 

 

 

 

56,44

 

 

 

 

67,73

 

 

 

 

10

Стойността на тръжната документация е 48.00 лева с включен ДДС. Същата може да бъде закупена в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 02.04.2018 година до 17.00 часа на 19.04.2018 година.

Оглед на обектите от 02.04.2018 година до 19.04.2018 година.

Депозитни вноски за участие в търга се внасят до 20.04.2018 година.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел.058/600 030 – Светла Георгиева –  старши експерт в дирекция «Общинска собственост» в Община град Добрич.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Актуално

Добрич ще отбележи тържествено 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

22.05.2018

Празничните прояви за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май в Добрич започват с тържества във всички учебни заведения от 08.00 ч. – 09.30 ч. В 9.00 часа в Храм „Свети Георги“ добрички...

Добрич ще отбележи тържествено 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
ВИЖ ДОБРИЧ
20° C разкъсана облачност
Нагоре