Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба

О Б Я В А

за провеждане на конкурс

за приемане на военна служба

 Със заповед № ОХ-211/ 12.03.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 46 (четиридесет и шест) войнишки длъжности в състава на стационарната комуникационна и информационна система, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Длъжностите са, както следва:

1. За военно формирование 26340-София: 4 /четири/ длъжности:

Радионастройчик  – 2/две/, aдминистратор на мрежи -1/една/, Експедитор -1/една/

2. За военно формирование 46390 София: 6 /шест/ длъжности:

Шофьор - 4/четири/, Монтажник /слаботокови инсталации и електромонтаж/ - 1/една/, Монтажник /машинен монтаж и строително-ремонтни дейности/ - 1/една/ длъжност,

3. За военно формирование 34610 София: 15 /петнадесет/ длъжности:

Младши специалист по експлоатация и ремонт на пътни превозни средства /ППС/ -1/една/, Младши специалист по охрана на войсковия район, експлоат. и ремонт на ППС 1/една/, Войник за поддръжка, обслужване и охрана на войсковия район - 4/четири/, Механик - 3/три/,  Машинен механик -1/една/, Младши специалист по автоматика - 1/една/, Младши специалист по автономна дизелова електростанция - 1/една/, Младши специалист по електрообзавеждане - 1/една/, Радиомеханик - 1/една/, Кабелен механик - 1/една/ длъжност,

4. За военно формирование 42650 Копривщица: 5 /пет/ длъжности:

Младши специалист по експлоат. и поддържане на енергетични системи- 2/две/, Младши специалист по експлоат. и поддържане на хладилни системи - 1/една/, Администратор на мрежи, операционни системи, цифрови АТЦ - 1/една/, Младши специалист по експлоатация на информационни системи - 1/една/ длъжност,

5. За военно формирование 38410 София: 3 /три/ длъжности:

Механик - 1/една/ длъжност, Електротехник - 1/една/, Монтьор - 1/една/ длъжност,

6. За военно формирование 42170 Сливен: 3 /три/ длъжности:

Войник за поддръжка, обслужване и охрана на войсковия район - 3/три/ длъжности, 

7. За военно формирование 36450 София /извън гарнизона/: 6/шест/ длъжности:

Мл. спец-ст по експлоат., поддръжка и ремонт на съоръж. за сгъст. въздух и защита -1/една/, Мл. спец-ст по експлоат., поддръжка и ремонт на съоръж. за електроснабдяване -1/една/, Мл. специалист по администриране на операционни системи и база данни -1/една/, Мл. спец-ст по съхранение, експлоат., обслужване и отчет на отбранит. продукти  -1/една/, Мл. специалист по поддръжка, ремонт и охрана на войсковия район - 2/две/ длъжности,

8. За военно формирование 26050 София: 4 четири/ длъжности:

Младши специалист по експлоатация и ремонт на пътни превозни средства /ППС/ -1/една/,

Оператор – 2/две, Енергетик -1/една/ длъжност,

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО 11.05.2018г.

Повече информация за участие в конкурса може да получите от офиса за водене на военен отчет към общината или на   телефон: 058/604 205, както от сайтовете на

                     Централно военно окръжие : www.comd.bg  и

                     Министерство на отбраната : www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764,

където се подават необходимите документи.

Актуално

Певците на Студио “Сарандев“ с шест медала от Национален конкурс в София

18.03.2019

На 15-ти и 16-ти март в столицата се проведе Националният детско-юношески конкурс за музикално изкуство „Орфеева дарба“ - Направление „Популярна музика“. В Двореца на децата, където протече петнайстото издание на...

Певците на Студио “Сарандев“ с шест медала от Национален конкурс в София
ВИЖ ДОБРИЧ
11.52° C ясно небе
Нагоре