Обява за свободно работно място за длъжността "Учител" в ДГ №23 "Звездица"

ДГ № 23 „Звездица” обявява 1 (едно) свободно работно място за длъжността „учител“  в детска градина

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:  Предучилищно образование

1.2. Кратко описание на длъжността: Организира и провежда възпитанието, обучението, социализацията и адаптацията на деца от 2 до 7 год. Възраст, в съответствие с държавния образователен стандарт по предучилищно образование и съпътстващите документи. 

 1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Професионален бакалавър“, „Бакалавър”; „Магистър“. Специалност – ПУП, ПУПЧЕ, ПУНУП.

1.4. Години професионален опит: не се изисква.

1.5. Допълнителни изисквания: компютърни умения – Word, Excel, владеене на чужд език – английски или немски, организаторски умения, отговорност, работа в екип.

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за завършено образование и квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако има такъв)

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 23 „Звездица“, ул. “Велико Търново“ № 2, от 23.03.2018 г.до 29.03.2018 г.от 07:30 часа до 13:00 часа

Лице за контакти: Силвия Манолова, телефон за контакти: 058/ 602653

4. Срок за подаване на документите: от 23.03.2018 г. до 29.03.2018 година.

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл.67,ал.1,т.1 от КТ,  във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ № 23 „Звездица“, гр. Добрич, ул. “Велико Търново“ № 2.

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
12.64° C разсеяна облачност
Нагоре