Обява за длъжността Старши експерт "Социална политика" в дирекция "Хуманитарни дейности"

Обявление

 

            Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността старши експерт „Социална политика“ в дирекция „Хуманитарни дейности“.

 

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

        1.1. Област на дейност: - Планиране, организиране, методическа помощ и контрол на дейности в сферата на социалната политика на Община град Добрич;

        1.2. Цел на длъжността: Участие в планирането, реализирането и отчитането на политиката на Община град Добрич в областта на социалните услуги;

        1.3. Образователна степен: висше образование - степен „Бакалавър”;

        1.4. Област на висшето образование: „Хуманитарни науки“ или „Педагогически науки“ или направление „Социални дейности“;

        1.5. Професионален опит: 1 година трудов стаж по специалността ;

        1.6. Допълнителни изисквания: компютърна грамотност.

  2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

      2.5. Копие от документ за компютърна грамотност.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лица за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова, младши експерт АБДЧР. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

      4. Краен срок за подаване на документите: 09.03.2018 година включително.

      5. Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич .

 

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
7.22° C разсеяна облачност
Нагоре