Обява за длъжността "Учител" в детска градина №25 „ВЕСЕЛА"

 

Изх.№04/14.02.2018г. 

О Б Я В Л Е Н И Е

Детска Градина №25 „ВЕСЕЛА“ обявява свободно работно място за длъжността „Учител в Детска градина“.    

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Предучилищно образование;

      1.2. Кратко описание на длъжността: Организира и провежда възпитанието, обучението, социализацията и адаптацията на децата в съответствие с държавния образователен стандарт по предучилищно образование и съпътстващите документи.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Професионален бакалавър“, „Бакалавър”; „Магистър“.

      1.4. Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – ПУП, ПУПЧЕ, ПУНУП, професионална квалификация детски учител;

      1.5. Години професионален опит: не се изисква

      1.6.  Допълнителни изисквания: - компютърна и чуждоезикова грамотност, умение за работа в екип, отговорност.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично /или чрез пълномощник в ДГ № 25 „ВЕСЕЛА“, гр.Добрич, ж.к.“Дружба“ № 54, всеки делничен ден от 09:00 часа до 13:30 часа.

Лица за контакти: Светла Иванова, Тодорка Друмева, Даринка Стефанова

Телефон за контакти: 058/602495

     4. Срок за подаване на документите: до 19.02.2018 година14.00ч.

     5. Етапи на конкурса:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 68 ал.1 т.3 от КТ на осем часов работен ден..

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ № 25 „ВЕСЕЛА“, гр.Добрич.

 

 

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
12.64° C разсеяна облачност
Нагоре