Обява 2 за приемане на военна служба на лица изпълнявали кадрова военна служба

Със заповед № ОХ-1311/22.12.2017 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени за заемане след конкурс от лица изпълнявали кадрова военна служба, вакантни длъжности в състава на сухопътните войски, както следва:

в.ф. 48960 – София: - За офицери:  5 (пет) длъжности: 1. Заместник началник на сектор „Съхранение на тилова техника, продоволствие, медицинско имущество и лабораторен контрол” за в.ф. 52370–Негушево 1( една), 2. Заместник-началник на сектор „Съхранение на вещево имущество” - за в.ф. 52370–Негушево       1 (една),  3. Заместник-началник на сектор „Съхранение на комуникационна и информационна техника и имущество” за в.ф. 52370–Негушево -1(една), 4. Началник на отделение „Административно и комуникационно-информационно осигуряване”  за в.ф. 24480–Ловеч 1(една), 5. Заместник началник на отделение „Логистика” - за в.ф. 24480–Ловеч -1(една);

-     За офицерски кандидати: 1 (една) длъжност: 1. Заместник началник на сектор „Осигуряване”, той и началник на отделение „Осигуряване с видове материални средства”.

-     За сержанти: 4 (четири) длъжности: 1. Старши специалист І степен по съхранение на бойни припаси в отделение „Съхранение на бойни припаси” в сектор „Съхранение на бойни припаси и специални пиротехничиски средства” – за в.ф. 22700- Костенец-1(една), 2. Пожарникар в група „Пожарна безопасност” в център „Осигуряване”,  3. Старши специалист по отчета на личен състав – за в.ф. 26690-Павликени-1(една), 4. Старши майстор по „Ремонт на средства на инженерно въоръжение и средства за механизация на товарно-разтоварни работи” –за в.ф. 22620-София;

-       За войници: 1(една) длъжност: 1. Младши специалист по обслужване на специални пиротехнически средства в отделение „Съхранение на специални пиротехнически средства” – за в.ф. 22700-Костенец.

в.ф. 22970 - София: - За сержанти :1. Заместник-командир 1-ви взвод „Специални автомобили“ в рота за осигуряване на пунктове за управление - за в.ф. 22980 – София 1(една) длъжност;

-        За войници: 3(три) длъжности: Шофьор на БТР в охранително отделение на Охранителен взвод в Рота за обща поддръжка – за в.ф. 22980-София.

в.ф. 28860 – Горна Малина: - За офицери 5 (пет) длъжности:1.Началник на отделение „Финанси“ 1(една) длъжност,  2.Старши специалист в отделение „Логистика” 1(една),  3. Старши специалист в отделение „Планиране и подготовка” 1(една),  4. Заместник командир на модул „Логистика” 1(една),  5. Командир на група „Ремонт” в модул „Логистика” 1(една);

За офицерски кандидати: 1(една) длъжност: 1. Командир на група „Транспорт” в модул „Логистика”,

За сержанти: 2(две) длъжности: 1. Командир на група за изграждане на полеви кабелни линии в модул „Привързване” на сектор „Полеви КИВ” 1(една), 2. Началник на КТП в модул „Логистика” (една).

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ДО 23.10.2017г.

Повече информация за участие в конкурса може да получите от офиса за водене на военен отчет към общината  на   телефон: 058/604 205, както от сайтовете на: Централно военно окръжие : www.comd.bg  и Министерство на отбраната : www.mod.bg

Образци от формулярите и подробностите за  кандидатстване са изложени във Военно окръжие - Добрич, бул. “Добруджа” № 4, ет.4, тел. 058/664 764, където се подават необходимите документи.

Актуално

Националният омбудсман Мая Манолова е на посещение в Добрич

19.02.2019

Националният омбудсман Мая Маноловa е на посещение в Добрич по покана на кмета Йордан Йорданов и се включи в обществено обсъждане за избор на местен обществен посредник. В срещата участваха кметът, общински съветници, граждани, които 15...

Националният омбудсман Мая Манолова е на посещение в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
4.47° C мъгла
Нагоре