Окончателни резултати от защита на концепция и събеседване за длъжността "Директор" на Общински младежки център "Захари Стоянов"

ПРОТОКОЛ

 

 

Днес, 10.11.2017 г., Комисия, назначена със Заповед № 1320/08.11.2017 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Д-р Емилия Байчева Баева-Петрова, Зам.-кмет ХД, Община град Добрич.

и членове на комисията:

           1. Калина Господинова Георгиева, Секретар на Община град Добрич;

2. Росица Маркова Тодорова – Главен юрисконсулт в дирекция   АПИТО;

3. Дияна Радионова Борисова – Директор дирекция „Хуманитарни дейности“;  

            4. Жулиета Кирилова Христова – младши експерт АБДЧР в Дирекция БФ,

проведе защита на концепция и събеседване с кандидатите за длъжността „Директор“ на Общински младежки център „Захари Стоянов“ при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 17.10.2017 г. до защитата са допуснати:

 

1. Мими Иванова Тодорова                            

2. Мирослава Тодорова Райнова

3. Галина Стойкова Николова

 

Комисията се запозна с представените концепции на кандидатите и всеки от тях по реда на подаване на документите беше поканен за защита.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и концепция, защитена от кандидата, и проведеното събеседване, съгласно критериите в Правилата за провеждане на конкурса.

След защитата и проведеното събеседване, всеки член от комисията вписа оценките си по 6-балната скала в отделни за всеки от кандидатите карти - Приложение №1 (приложени към протокола).

Съгласно Правилата за провеждане на конкурса окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията. В класирането участват кандидатите, получили не по-малко 60% от максимално възможния окончателен резултат – 108 точки.

След попълване на оценъчните карти се получи резултат от конкурса за Директор на Общински младежки център „Захари Стоянов“ както следва:

 

 

Трите имена на кандидата

Резултат

 

1. Мими Иванова Тодорова

163 точки

2. Мирослава Тодорова Райнова

145 точки

3. Галина Стойкова Николова

100 точки

 

Съгласно одобрените Правила за провеждане на конкурса Комисията класира на първо място кандидата получил най-висок резултат.

Въз основа на това класиране Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи споразумение по чл.107 от Кодекса на труда с лицето Мими Иванова Тодорова.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

Добри Добрев спечели конкурса за Директор на Регионалния исторически музей в Добрич

23.10.2019

Деветчленна комисия, назначена със заповед на кмета на Добрич проведе свое заседание вчера за втория етап от конкурса за Директор на Регионалния исторически музей. Комисията с председател Директорът на дирекция „Хуманитарни...

Добри Добрев спечели конкурса за Директор на Регионалния исторически музей в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
13.15° C тъмни облаци
Нагоре