Обява за 2 свободни работни места за длъжността "Учител" в ДГ №24 "Приказен свят"

Детска Градина  № 24 „Приказен свят” град Добрич обявява две свободни работни места за длъжност учител  в детска градина :

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

      1.1. Област на дейност: - Образование-Предучилищна подготовка;

      1.2. Цел на длъжността: Учителят в детската градина организира и провежда възпитанието и обучението на деца от 3 до 7 години;

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“, „Бакалавър”, „Магистър“;

      1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – педагогически науки –Предучилищна педагогика,Предучилищна педагогика с чужд език, Предучилищна и начална училищна педагогика.

Години професионален опит: 1 година професионален опит по специалността /или без професионален опит;

Допълнителни изисквания: - добра компютърна грамотност, владее английски език, организаторски умения, отговорност, работа в екип.

      2. Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за висше образование и придобита  професионална квалификация- учител;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит и допълнителни квалификации,ако има такива.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 24 „Приказен свят”, ул. “Дунав “ №16, от 9:00 часа до 14:00 часа 

Лице за контакти:  Яна Димова                  Телефон за контакти: 058602263

      4. Срок за подаване на документите: до 03.11.2017 година – 14.00 часа.

      5. Етапи на подбор:

      5.1. Подбор по документи.

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избраните кандидати ще бъдат сключени трудови договори,както следва:      

1.С класираният кандидат на първо място ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67 ал.1 т.1 от КТ за работно време от осем часа и във връзка чл.70 ал.1, уговорен в полза на работодателя.

2. С класираният кандидат на второ място ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 68 ал.1 т.3 от КТ за работно време от осем часа и във връзка чл.70 ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността учител   в ДГ № 24“Приказен свят “ град Добрич  – ул. „Дунав“ №16.

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи

11.12.2019

На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи
ВИЖ ДОБРИЧ
9.06° C слаб дъжд
Нагоре