Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост - ОП "Обреден дом"

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИЯ  21-9/27.06.2017 г., НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 04.10.2017 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ІІ-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПО УЛ. ”БЪЛГАРИЯ”№ 12, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТИ ОТ ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НАХОДЯЩИ СЕ В ПИ 72624.436.443

1. ИМОТИ:

№ по ред

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена лева на месец  с  включен ДДС

Обща начална тръжна цена – лева на месец

 Депозитна вноска лева

Срок за отдаванe (години)

1.

1.1 Павилион № 1 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк – за продажба на цветя

 

1.2 Прилежаща площ към Павилион № 1

 

 

9,00

 

14,00

 

48,92

 

82,46

 

131,38

157,66

10 г.

2.

2.1 Павилион № 2 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк – за продажба на цветя

 2.2 Прилежаща площ към Павилион № 2

 

 

9,00

 

 

 

13,5

 

48,92

 

 

 

79,52

 

128,44

154,13

10 г.

3.

3.1 Щанд № 1 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк – за продажба на цветя

 

 

3.2. Прилежаща площ към Щанд №1

2,10

 

 

 

5,40

11,41

 

 

 

31,81

43,22

51,86

10 г.

4.

4.1 Щанд № 2 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк – за продажба на цветя

 

 

4.2. Прилежаща площ към Щанд №2

 

  2,10

 

 

 

  5,40

11,41

 

 

 

31,81

43,22

51,86

10 г.

5.

5.1 Щанд № 3 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк – за продажба на цветя

 

 

5.2. Прилежаща площ към Щанд №3

 

2,10

 

 

 

5,40

11,41

 

 

 

31,81

43,22

51,86

10 г.

6.

6.1 Щанд № 4 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк – за продажба на цветя

 

 

6.2. Прилежаща площ към Щанд №4

 

2,10

 

 

 

5,40

11,41

 

 

 

31,81

43,22

51,86

10 г.

7.

7.1 Щанд № 5 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк – за продажба на цветя

 

 

7.2. Прилежаща площ към Щанд №5

 

2,10

 

 

 

5,40

11,41

 

 

 

31,81

43,22

51,86

10 г.

Стойността на тръжната документация е 48,00 лв. с ДДС. Същата може да бъде закупена в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 18.09.2017 година до 17.00 часа на 02.10.2017 година.

Оглед на обектите може да бъде направен на 03.10.2017 година от 10.00 часа до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Депозитни вноски за участие в търга се внасят до 03.10.2017  година.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 604 261 – Даниела Николова – Главен счетоводител на ОП Обреден дом град Добрич.

Актуално

Органов концерт в Добрич

19.01.2018

На 23 януари 2018 год. в град Добрич ще се състоят две интересни събития. Техни организатори са Научноинформационен център „Българска енциклопедия" - БАН, Висше училище по мениджмънт, Народно читалище „Йордан Йовков – 1870...

Органов концерт в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
0° C разсеяна облачност
Нагоре