Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти - ОП "Спортни имоти"

О Б Я В Я В А
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИЕ №20-16/30.05.2017 г.,22-14/25.07.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 11.10.2017г. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ІІ-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА ПО УЛ.”БЪЛГАРИЯ”№ 12 ЗАОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ:

Наименование и предназначение на обекта

Площ

кв. м

Начална тръжна цена

лв./без ДДС/

Депозитна вноска

/лева/

Срок

 

1.

Помещение за офис № 22 по бул.”25-ти септември”10

10.00

88.20

105.84

10г.

2.

Помещение за офис № 31 по бул.”25-ти септември” 10

15.00

132.30

158.76

10 г.

3.

Помещение за офис № 33 по бул.”25-ти септември”10

12.00

105.84

127.01

10 г.

4.

Помещение за офис № 34 по бул.”25-ти септември”10

10.00

88.20

105.84

10 г.

5.

Помещение за офис № 35 по бул.”25-ти септември”10

9.40

82.91

99.49

10 г.

6.

Помещение за офис № 36 по бул.”25-ти септември”10

12.80

112.90

135.48

10 г.

7.

Помещение за офис № 39 по бул.”25-ти септември”10

15.00

132.30

158.76

10 г.

8.

Помещение за търговия и услуги по Бул.”25-ти септември”13

68.00

721.48

865.78

10 г.

9.

Помещение за производствени дейности и услуги в СК”Простор“

231.72

382,34

458.81

10 г.

10.

Помещение за производствени дейности и услуги в СК”Простор“

26.79

44.20

53.04

10 г.

11.

Помещение за производствени Дейности и услуги в СК”Простор”

31.49

51.96

62.35

10 г.

12.

Помещение за производствени Дейности и услуги н СК”Простор”

92.00

151.80

182.16

10 г.

Стойността на тръжните книжа е 48.00 лева с ДДС. Същите може да закупите в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 14.09.2017 г. до 16.часа на 10.10.2017 година.

Оглед на обектите може да бъде направен на 06.10.2017 година от 10.00  до 17.00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

Депозитната вноска за участие в търга се внася до 10.10.2017 година

Допълнителна информация относно търга на тел.058/604 405 и 0882 429 468 –Мария Иванова.

 

Актуално

Органов концерт в Добрич

19.01.2018

На 23 януари 2018 год. в град Добрич ще се състоят две интересни събития. Техни организатори са Научноинформационен център „Българска енциклопедия" - БАН, Висше училище по мениджмънт, Народно читалище „Йордан Йовков – 1870...

Органов концерт в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
0° C разсеяна облачност
Нагоре