Публичен търг за отдаване под наем на имоти и места за поставяне на рекламно-информационни елементи

 

О  Б  Я  В  А

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИЯ  20-17/30.05.2017 г., 20-18/30.05.2017 г. И 21-10/27.06.2017 г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА 26.09.2017 ГОДИНА ОТ 10.00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ІІ-РИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПО УЛ. ”БЪЛГАРИЯ”№ 12, ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ И МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:

1. ИМОТИ:

№ по ред

 

Наименование и предназначение на имотите

Площ кв. м.

Начална тръжна цена на месец

(без ДДС)

 Депозитна вноска лева

Срок за отдаванe (години)

1.

Помещение в приземен етаж от масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.3 в бивше СОУ „Дора Габе”, за спортна дейност

270,06

99,22

119,06

1 г.

2.

Част от общински имот, находящ се на източния тротоар на ул. „Агликина поляна”, на 5 метра от УПИ ХХІV-395, кв. 24 по Кадастрален и ЗРП на жк „Балик-Йовково”-север, за поставяне на преместваем обект – готово заводско изделие с унифициран дизайн за търговия

12,00

70,68

84,82

5 г.

3.

Помещение в УПИ VІІ, кв. 7 в жк „Дружба 2”, находящо се северно до жилищна сграда с адрес: ул. „Никола Петков” № 9

30,34

47,03

56,44

10 г.

4.

Помещение в масивна сграда на ул. Ивайло № 27, отдава се за производствени дейности и услуги

83,47

129,38

155.26

10 г.

5.

Сграда по ул. Ком – отдава се за производствени дейности и услуги

192,00

297,60

357.12

10 г.

6.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.11 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.1, обект 11,  който се намира в сграда с идентификатор 72624.607.998.2, отдава се за финансови-кредитни и застрахователни дейности

45,97

810,91

973,09

10 г.

 

2. МЕСТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ:

1.

Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти септември” до УПИ-ХІV за „Озеленяване” за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен

6,00

125,10

150,12

5 г.

2.

Общинско място в ПИ 72624.624.9521 в разделителната ивица на бул. „3-ти март”, източно от двата моста до кръстовището с бул. „Добричка епопея” за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен

3,12

65,05

78,06

5 г.

3.

Общинско място в ПИ 72624.603.88 в разделителната ивица на бул. „3-ти март”, западно от двата моста до кръстовището с бул. „Добричка епопея” за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен

3,12

65,05

78,06

5 г.

4.

Общинско място в ПИ 72624.624.9521 в разделителната ивица на бул. „3-ти март”, на 60 метра източно от кръстовището с ул. „Ген. Колев” за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен

3,12

65,05

78,06

5 г.

5.

Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти септември”, северно от кръстовището до спортна зала „Добротица” за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен

12,60

244,06

292,87

5 г.

6.

Общинско място в ПИ 72624.621.63 в разделителната ивица на бул. „25-ти септември”, на линията на магазин „TOJOTA” за поставяне на рекламно-информационен елемент – двустранен

12,00

232,44

278,93

5 г.

7.

Рекламна площ в ПИ 72624.607.998.2 по западния калкан на административна сграда по бул. Добруджа 32а

18,00

214,38

257,26

5 г.

8.

Рекламна площ в ПИ 72624.607.998.2 на покрива на административна сграда по бул. Добруджа 32а

10,00

119,10

142,92

5 г.

 

Стойността на тръжната документация е 48.00 лева с ДДС. Същата може да бъде закупена в Центъра за услуги и информация в Община град Добрич от 07.09.2017 година до 17.00 часа на 20.09.2017 година.

Оглед на обектите може да бъде направен на 21.09.2017 година от 10.00 часа до 15.00 часа, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Депозитни вноски за участие в търга се внасят до 21.09.2017 година.

Допълнителна информация относно търга може да бъде получена на тел. 600 030 – Светла Георгиева – старши експерт в дирекция «Общинска собственост» в Община град Добрич.

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

Актуално

Органов концерт в Добрич

19.01.2018

На 23 януари 2018 год. в град Добрич ще се състоят две интересни събития. Техни организатори са Научноинформационен център „Българска енциклопедия" - БАН, Висше училище по мениджмънт, Народно читалище „Йордан Йовков – 1870...

Органов концерт в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
7° C слаб дъжд
Нагоре