Обява за свободно работно място за длъжността "Огняр" в ДГ № 18 "Дора Габе"

ДГ №18 „Дора Габе“ град Добрич обявява свободно работно място за длъжността огняр в детска градина. Работното място е свободно от 18.08.2017 год.

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - обслужваща.

      1.2. Цел на длъжността: обслужване на газовия котел и отоплителната система в сградата на детската градина.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно специално или средно общо с квалификация;

      1.4. Години професионален опит: минимум три години.

      1.5. Изискване за длъжността: Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и удостоверение за газови съоръжения.

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

      2.3. Автобиография;

      2.4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ №18 , адрес на детската градина: ж.к. „Дружба“ №44, всеки делничен ден от 09:00 часа до 13.00 часа,

Лица за контакти: Мария Нейчева или Веселина Илиева. Телефон за контакти: 058 664 595.

     4. Срок за подаване на документите: от 21.08.2017 до 25.08.2017 година.

     5. Етапи на конкурса:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 67, ал.1, и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ уговорено в полза на работодателя; работно време на обявената длъжност - осем часа.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в момента на подаване на документите.

Актуално

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център

17.02.2020

Община град Добрич извършва анкетно проучване за виждането на гражданите за новия облик на градския център за съставяне на по–конкретно и обстойно задание за проектиране. Анкетата на  Община град Добрич съдържа 12 въпроса,...

Анкета на Община град Добрич за новия облик на градския център
ВИЖ ДОБРИЧ
8.53° C тъмни облаци
Нагоре