Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Касиер паркинг" в "Синя зона" в ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

 

                                                                                      П Р О Т О К О Л

 

Днес, 20.07.2017 г. Комисия, назначена със Заповед №  874 / 20 .07.2017 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

       

Председател: Мария  Николова  Андреева – директор на ОБП „Устойчиви дейности и проекти”,

и членове:

                      1. Добромир  Георгиев  Димитров  – ръководител  отдел „Синя зона” в ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

                      2. Красимира  Николова  Иванова – специалист „Човешки ресурси” в ОБП”Устойчиви дейности и проекти”

проведе събеседване с кандидатите   за длъжността „Касиер паркинг”  в „Синя зона”  в  ОБП  „Устойчиви дейности и проекти”

На събеседването за длъжността се явиха  следните  кандидати  по ред на подаване на документите:

1.Мирослав  Атанасов  Димитров

2.Мирослав  Николаев  Митев

3.Стоян  Александров  Христов

4.Енчо  Димитров  Божков

5.Даринка  Атанасова  Георгиева


Комисията оцени качествата на кандидатите  въз основа на представените документи и проведеното събеседване и РЕШИ:

Предлага да се сключи трудов договор с :

1.Мирослав  Николаев  Митев

2.Стоян  Александров  Христов

3.Даринка  Атанасова  Георгиева

Като резерва е класиран следният  кандидат:

Енчо Димитров  Божков

Кандидатите   ще се информират   по телефон /електронна поща за решението на комисията.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

 

 

 

 

 

 

Актуално

Спортен комплекс „Добротица“ в Добрич ще бъде с достъпна архитектурна среда за хората с увреждания

17.10.2019

Това ще стане факт след като днес беше подписан Договор за финансиране на проектно предложение „Създаване на елементи за достъпна среда при спортен комплекс „ Добротица“, град Добрич“ от зам.–кмета Росица...

Спортен комплекс „Добротица“ в Добрич ще бъде с достъпна архитектурна среда за хората с увреждания
ВИЖ ДОБРИЧ
13.41° C плътна мъгла
Нагоре