МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ МУЗИКАЛЕН КОНКУРС "НАДЕЖДИ, ТАЛАНТИ, МАЙСТОРИ"

 

Заявка за участие бг

Application form eng.

Reglament eng.

Р Е Г Л А М Е Н Т

 

I. КАТЕГОРИИ И ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

1. СОЛИСТИ ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ - пиано, цигулка, виолончело, флейта

Първа А група           от  6 до 10 години               дo   7 мин.

Първа Б група          от 11 до 13 години               до 12 мин.

Втора група               от 14 до 17 години              до 15 мин.

Трета група               от 18 до 25 години               до 18 мин.

Четвърта група        от 26 до 35 години               до 20 мин.

 

2. КЛАВИРНИ ДУА - за едно пиано

Първа група                         до 14 години              до 10 мин.

Втора група               от 15  до 19 години              до 15 мин.

Трета група               от 20  до 25 години              до 18 мин.

Четвърта група         от 26  до 35 години              до 20 мин.

 

3. КАМЕРНА МУЗИКА - камерни ансамбли

 /от сонатно дуо до секстет включително/

Първа група                         до 19 години              до 12 мин.

Втора група               от 20  до 25 години              до 15 мин.

Трета група               от 26  до 35 години              до 18 мин.

 

4. АКОМПАНИМЕНТ – без възрастови ограничения

 

5. УЧИТЕЛ И УЧЕНИК/УЧЕНИЦИ

Първа група              от 11 до 14 години               до 12 мин.

Втора група               от 15 до 19 години               до 15 мин.

Трета група               от 20 до 25 години               до 18 мин.      

 

II. КОНКУРСНА ПРОГРАМА

Конкурсната програма е по свободен избор и се изпълнява наизуст от участниците в солистичните категории.

Конкурсът се провежда в един тур. Изключение правят „Солистите инструменталисти“ от Трета и Четвърта възрастова група, за които конкурсът се провежда в два тура, както следва:

 

I-ви тур

Трета група               от 18 до 25 години               до 18 мин.

Четвърта група         от 26 до 35 години               до 20 мин.

Изпълняват се:

а/ полифонично произведение - от барока до съвременността;

б/ виртуозен етюд / капричио / токата;

в/ крупна пиеса - от романтизма до съвременността.

 

II-ри тур

Трета група               от 18 до 25 години               до 12 мин.

Четвърта група         от 26 до 35 години               до 15 мин.

Изпълняват се:

а/ част/части от соната или концерт - от барока до съвременността;

б/ едно или няколко произведения по избор на участника  според общия регламент.

 

Не се допускат повторения от програмата за първи тур.

Не се допуска просрочване на регламента. При нарушение журито прекъсва изпълнението.

В конкурса могат да участват солисти и състави, подали заявка за участие до 15 август на текущата година, и отговарящи на регламента към деня на откриването на конкурса - 04 септември 2017 г.

Допуска се явяване на участника в по-висока категория по негово желание, отразено в подадената заявка за участие.

В рамките на конкурса се предвиждат майсторски класове, които се провеждат след приключване на конкурсната програма за съответния участник.

Предварителна информация за майсторските класове ще бъде публикувана  на сайта www.dobrich.bg в срок до 31.07.2017 г.

 

III. НАГРАДИ

Победителите в конкурса  във всяка възрастова група на съответната категория /с изключение на Първа А група при  солисти инструменталисти/ получават званието „Лауреат” на І, ІІ или ІІІ награда  и едно поощрение. Всяка първа, втора и трета награда включват диплом и парична премия. За всяко поощрение се връчва диплом за добро представяне.

Отличените участниците в Първа А група при  солисти инструменталисти получават Диплом за добро, много добро и отлично представяне.

Отличените педагози получават диплом за педагогически постижения.

Най-високата награда е „Гран при”– за изключителни постижения. Наградата включва диплом, плакет и парична премия.

Журито има право да не присъжда една или друга награда.

Наградите не се делят.

Всяко решение на журито е окончателно.

Лауреати в категория „Солисти инструменталисти” от Втора възрастова група, ненавършили 18 години до заключителното заседание на журито, получават годишни стипендии от Министерството на културата.

 

   

IV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Заявките за участие се приемат по пощата или на следните две електронни пощи: 
hd.dobrichbg@gmail.com 
kultura_dobrich@abv.bg

България,  9300 Добрич, ул. „Независимост” № 7, ет. 7

Дирекция „Хуманитарни дейности” - Култура

https://www.facebook.com/HopesTalents-Masters-Dobrich-1548860862088801/?ref=aymt_homepage_panel

 

Необходими документи:

а/ Заявка за участие по даден образец;

б/ Снимка на сценично изпълнение на участника;

в/ Кратка творческа биография /до 400 думи или 2200 знаци без интервали/;

г/ Копие/я на документа/и за заплатена такса за участие и/ако има/ за заплатена такса за майсторски клас. Може да се плати и на място, в касата на Дирекция «Хуманитарни дейности»

Забележка: При оспорване на класирането въз основа на възрастовата група, участниците предоставят документ, удостоверяващ датата на раждане.

За всяко участие в други категории се подава отделен пълен набор от документи и снимки.

Заявки, непопълнени според указанията, или с непълен набор от документи и снимки, не се регистрират!

                             

КРАЕН СРОК  ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ  - 15.08.2017 г.

 

Участниците сами си осигуряват акомпанимент. Организационният комитет може да съдейства за осигуряването на корепетитор/акомпанимент при следните условия:

- по изрично заявено желание от страна на участника отразено във формуляра за участие;

- при уговорено заплащане между тях;

- при предварително предоставен нотен текст заедно с формуляра и потвърдено от страна на корепетитора участие.

На участниците се предоставят ежедневни репетиции и акустична репетиция в деня и в залата, където ще се проведе конкурсът.

Организационният комитет съдейства за резервации на нощувки за участниците в град Добрич на преференциални цени, към хотел България в срок до 31.07.2017 г.

 

Разходите по пътуването и пребиваването са за сметка на участниците.

 

Единствено Организационният комитет на МММК ,,НАДЕЖДИ, ТАЛАНТИ, МАЙСТОРИ" има изключителното право за договаряне на цялостно или частично записване, заснемане или излъчване на конкурса. За реализиране на записи /аудио, видео, СD, DVD/ по време конкурса, както и за излъчванията им,  участниците не получават възнаграждения.

 

V. ВСТЪПИТЕЛНИ ТАКСИ

Солисти инструменталисти  Първа А група                                                 20 лв.

Солисти инструменталисти от всички останали групи – ученици и

студенти                                                                                                                 40 лв.       

Солисти инструменталисти от всички останали групи                           80 лв.                    

Членове на ансамбли /вкл. в категория „Учител-ученик“/

и всяко следващо участие в друга номинация                                     30 лв. на човек                                                                                                                         

Участници – братя, сестри, близнаци, заплащат 50% от съответната такса за     възрастова група и за всяко второ и следващо участие в друга категория.

 

Майсторски класове:

Активно участие /един академичен час – 45 мин./                     30 лв.

Пасивно участие /слушател/                                                              20 лв.

 

Встъпителните такси се заплащат по сметка: Дирекция „Хуманитарни дейности”- Култура при Община град Добрич, IBAN - BG56SOMB91303110002000; BIС – SOMBBGSF, Общинска банка АД – клон гр. Добрич; основание „такса участие в ХXІ МММК „НАДЕЖДИ, ТАЛАНТИ, МАЙСТОРИ” или „такса участие в майсторски клас“.  На отказалите се от участие таксата  не се  връща.

 

ОРГАНИЗАТОРИ: Община гр. Добрич в партньорство с организации и творчески съюзи.

Информация:

      Община град Добрич

Дирекция „Хуманитарни дейности” - Култура

тел.: + 359 58/ 605 458, 602 146;

факс: + 359 58/ 600 166;

www.dobrich.bg

e-mail: hd.dobrichbg@gmail.com

kultura_dobrich@abv.bg

https://www.facebook.com/HopesTalents-Masters-Dobrich-1548860862088801/?ref=aymt_homepage_panel

Актуално

Публикувани са резултати от третото класиране за прием в детските градини

17.08.2017

Публикувани са резултати от третото класиране за прием в детските градини . Все още има налични места. Предстои ново класиране, което отново ще бъде обявено на сайта на Община град Добрич.

Публикувани са резултати от третото класиране за прием в детските градини
ВИЖ ДОБРИЧ
24° C ясно небе
Нагоре