Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Ръководител отдел "Контрол Синя зона"

Днес, 14.06.2017 г. Комисия, назначена със Заповед №.670  / 14.06.2017 г. на Кмета на Община град Добрич, в състав:

          Председател: Калина Георгиева – секретар на Община гр.Добрич ,

          и членове:

                     1.  Мария Андреева – директор на ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

                     2. Георги  Ковачев  – старши експерт в дирекция „Местни данъци  и такси”-  правоспособен юрист 

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността Ръководител отдел  в отдел  „Синя зона” към  ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване следните кандидати:

       1.Костадин  Димитров Караджов

       2.Добромир Георгиев Димитров

       3. Ростислав  Любомиров  Банчев

       4. Ради  Атанасов  Радев

       5. Миглена  Василева  Драганова

       6. Огнян  Димов  Николов

Комисията реши да не допусне до събеседване:

1.  Ивайло Илков Миланов-  не доказва изискуемия професионален опит

2. Детелина Илиева Георгиева – не доказва изискуемия професионален опит и не отговаря на изискванията за професионална област на висшето образование

3. Милен Митев Хинев – не отговаря на изискванията за професионална област на висшето образование

Кандидатите ще бъдат информирани по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
13.63° C разсеяна облачност
Нагоре