Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Работник кухня"

Днес, 25.04.2017г. Комисия назначена със Заповед №10/24.04.2017г.на Директора на ДСП, град Добрич  в състав:

Председател – Ивелина  Драганова – Инженер-технолог ХВП в ДСП и членове:

1. Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика” в Дирекция ”ХД”;

2. Катя Атанасова - Майстор готвач в ДСП,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността работник кухня в ДСП. 

       

До събеседването са допуснати:

Николинка Йовчева Иванова

Веселина Димитрова Петрова

Боряна Людмилова Райчева

     

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси/еднакви за всеки от кандидатите/.

Всеки член от Комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване /Приложение №1 към Протокола/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение №2 към Протокола/, веднага след приключването му.     

    

Кандидатите се класират както следва: 

1. Николинка Йовчева Иванова 71 точки

2. Веселина Димитрова Петрова 60 точки

3. Боряна Людмилова Райчева 42 точки

 

Комисията предлага на Директора на ДСП гр. Добрич, да сключи трудов Договор с класирания на първо място участник, на основание чл. 67, ал.1 във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекса на труда на шест часов работен ден.

Настоящия протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
13.57° C разсеяна облачност
Нагоре