Търг за отдаване под наем на обекти от ОП "Общински пазари" гр. Добрич

ОБЯВА

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 73 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО И РЕШЕНИЕ № 10 -23 / 26.07.2016г. НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ НА ДАТА 07.03.2017г. ОТ 13.30 ЧАСА В МАЛКАТА ЗАЛА НА I-ви ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ С АДРЕС УЛ. «БЪЛГАРИЯ» № 12  ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ МЕСТА И ОБЕКТИ:

 

 

 

Наименование и

местонахождение на обекта

площ

кв. м

начална

тръжна цена

/лв. без ДДС/

депозитна

вноска

/лева/

срок за

отдаване

/години/

 1.

Магазин  № 2 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

17,05

 

            180,90

 

217,08

 

10 г.

 

 2.

Магазин  № 3 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

  34,20

            362,86

         435,43

10 г.

 3.

Магазин № 5 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

34,20

362,86

435,43

10 г.

 4,

Магазин № 9 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

34,20

362,86

435,43

10 г.

 5.

Магазин № 15 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

12,50

132,63

159,16

10 г.

 6.

Павилион № 7 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

13,75

145,89

175,07

10 г.

 7.

Павилион  № 9 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

6,25

66,31

79,58

10 г.

 8.

Павилион №10 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

9,19

97,51

117,01

10 г.

 9.

Павилион №13 на Централен кооперативен пазар за търговска дейност

6,25

66,31

79,58

10 г.

10.

 

Магазин № 8 в Хали на Централен кооперативен пазар

15,00

159,15

190,98

5 г.

11.

Памещение за търговия и услуги на Център за базарна търговия

    3,33

31,30

37,56

10 г.

12.

Терен № 6 на Център за базарна търговия за монтиране на павилион по чл. 56 от ЗУТ

12,00

112,80

135,36

10 г.

13.

Терен № 7 на Център за базарна търговия за монтиране на павилион по чл. 56 от ЗУТ

12,00

112,80

135,36

10 г.

14.

Терен № 8 на Център за базарна търговия за монтиране на павилион по чл. 56 от ЗУТ

12,00

112,80

135,36

10 г.

15.

Терен № 9 на Център за базарна търговия за монтиране на павилион по чл. 56 от ЗУТ

  12,00

112,80

135,36

10 г.

16.

Терен № 10 на Център за базарна търговия за монтиране на павилион по чл. 56 от ЗУТ

12,00

112,80

135,36

10 г.

 

 

      Стойността на тръжните книжа е 48,00 лева с ДДС. Същите може да закупите в Центъра за  услуги и информация в Община град Добрич  до 15.00 часа на 06.03.2017 г.

      Оглед на обектите може да бъде направен на 02.03.2017 г. от 13.00 часа до 16.00 часа и на 06.03.2017 г. от 13.00 часа до 16.00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

      Депозитните вноски за участие в търга се внасят до 12.00 часа на 07.03.2017 г.

      Допълнителна информация относно търга на телефон 0893 391 409 - Радослав Овчаров.

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет  на Община град Добрич

Актуално

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество

22.01.2019

Община град Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението на  град Добрич от османско  владичество с участието на НД „Традиция – РК „46-и пехотен Добрички полк“.  ...

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
6° C тъмни облаци
Нагоре