Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Санитар" в ДЦДУ

Днес, 13.12.2016  г. комисия назначена със заповед №  154 /09.12.2016 година на Директора на ДЦДУ”Надежда”  град Добрич в състав:

Председател –   Елена Иванова-психолог в ДЦДУ

и членове:

1. Елица Иванова – социален работник в ДЦДУ

2. Нели Желева-Гл. експерт „КП”

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността  санитар   в ДЦДУ.

До събеседването за длъжността са допуснати:

            1. Ивелина Йорданова Колева

            2. Марияна Димитрова Стоянова

            3. Диляна Ванева Мързъкова

            4. Любка Кирилова Колева

            5. Гица Асенова Атанасова

            6. Нели Кирова Минчева

            7. Мария Христова Кирова

            8. Веселина Димитрова Петрова

 

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

На събеседване не се яви: Марияна Димитрова Стоянова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе  три предварително формулирани въпроси(еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си  по 5- балната скала във формуляри- Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора  на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат(Приложение №2  ), веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

            1. Нели Кирова Минчева               -45 точки                                                                                                            

            2. Ивелина Йорданова Колева      - 41 точки                                        

            3. Любка Кирилова Колева          - 36  точки                                                                                                            

            4. Диляна Ванева Мързъкова        -35  точки                                                                                                           

            5. Веселина Димитрова Петрова - 27  точки                                                                                                            

            6. Гица Асенова Атанасова           -26  точки                                                                                                            

            7. Мария Христова Кирова           - 26 точки

Комисията предлага да бъде сключен трудов договор по чл. 67 /1/ т. 1 във връзка с член 70 ал.1 от КТ с  Нели Кирова Минчева  оценена с 45 точки.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Домашни санитари и лични асистенти търси Община Добрич

22.11.2019

Община град Добрич обявява свободно работно място за домашен санитар в изпълнение на проект по Проект „Подкрепа в дома“ ВG05M9OP001-2.040-0030, процедура за директно предоставяне на БФП ВG05M9OP001-2.040 „Патронажна...

Домашни санитари и лични асистенти търси Община Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
3.57° C тъмни облаци
Нагоре