Обява за длъжността "Детегледач" в ЦНСТДМУ

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания обявява свободно работно място за длъжността "ДЕТЕГЛЕДАЧ"

1. Минималните изисквания за заеман на длъжността:
1.1. Област на дейност: социални дейности;
1.2. Цен на длъжността: ежедневна грижа за деца и младежи с увреждания - придружаване, възпитание, организиране на ежедневието в ЦНСТДМУ;
1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно;
1.4. Години професионален опит: не се изисква;
1.5. Допълнителни изисквания: професионалния опит по специалността е предимство.

2. Необходимите документи за кандидатстване:
2.1. Заявление за участие (свободна форма);
2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна кварификация;
2.3. Автобиография;
2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:
Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, ж.к. "Балик - Йовково юг" № 72, в стаята на директора всеки делничен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.
Телефон за контакти: 0893 311 150

4. Срок за подаване на документите: 25.11.2016 г. вкл.

5. Етапи:
5.1. Подбор по документи;
5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:
След подбора по документи информация за допуснатите до събеседване кандидати ще бъде публикувана на Официалната страница на Община град Добрич.
С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 70 от КТ, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време осем часа.
Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
13.52° C разсеяна облачност
Нагоре