Окончателни резултати от събеседване с кандидатите за длъжността "Учител" в ДГ №8 "Бодра смяна"

Днес, 11.11.2016 година комисия, назначена със заповед №8/09.11.2016 година на д-р Мария Христова - директора на ДГ №8 „Бодра смяна“ в състав:

Председател: Маргарита Вълкова Божанова – старши учител в ДГ №8 „Бодра смяна”

и членове:1.Веселинка Стоянова Великова - старши учител в ДГ №8 „Бодра смяна”

      2.Стефка Върбанова Димитрова – старши учител в ДГ №8 „Бодра смяна”;

      3. Катерина Петкова Златева – Асистент „Колеж Добрич“;

      4. Нели Петрова Желева – Гл. експерт „Кадрова политика“ Дирекция „ХД“ при Община град Добрич

 

Проведе събеседване и практически изпит с кандидатите за длъжността „Учител“ в ДГ №8 „Бодра смяна“, град Добрич.

      

До събеседването и практическия изпит са допуснати:

  1. Мария Антивилянова Петкова;
  2. Ивелина Иванова Неделчева;
  3. Ивелина Станева Костадинова – Панайотова;
  4. Виолета Николаева Иванова.

На събеседването не се явиха:

  1. Ивелина Иванова Неделчева;
  2. Ивелина Станева Костадинова – Панайотова.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи, събеседването, практическия изпит и класира:

  1. Виолета Николаева Иванова – 104 точки;
  2. Мария Антивилянова Петкова – 64 точки.

Комисията предлага на директора на ДГ №8 „Бодра смяна“ гр. Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат Виолета Николаева Иванова на основание чл.68, ал.1, т.3 от КТ и въз връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя, на 8 часов работен ден.

Настоящият протокол за резултата от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, а другият – за комисията.

Актуално

С цикъл от завладяващи класически концерти през месец април ще се подготвим да посрещнем Възкресението

22.03.2019

Поредицата Великденски концерти, реализирани преди година от Общината по идея на органистката Мария Славова е на път да се превърне в традиционен празник и подготовка за духовното извисяване преди Великден. Богата палитра от...

С цикъл от завладяващи класически концерти през месец април ще се подготвим да посрещнем Възкресението
ВИЖ ДОБРИЧ
10° C ясно небе
Нагоре