Окончателни резултати от събеседване за длъжността " Помощник готвач” в ДГ № 11 „ Дъга"

ПРОТОКОЛ № 2

 

Днес 02.11.2016г. Комисия, назначена със заповед № 31/26.10.2016г. на Директора на ДГ № 11 „ Дъга“, гр. Добрич в състав:

Председател:Цонка Енева Тодорова- старши учител в ДГ № 11 „ Дъга“

И членове:1.Йорданка Желева Николова- ЗАС в ДГ № 11 „ Дъга“

         2. Нели Петрова Желева- Главен експерт „ Кадрова политика“ в Дирекция“Хуманитарни дейности"    

Проведе събеседване с кандидатите за длъжността „ помощник готвач“ на 4 часа в ДГ № 11 „ Дъга“.

До събеседването за длъжността са допуснати:

  1. Росица Петкова Михалева
  2. Живка Колева Димитрова

По предварително уточнен график се яви един кандидат- Росица Петкова Михалева

      До събеседването не се яви- Живка Колева Димитрова

 

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5- бална скала в индивидуален формуляр за  проведено събеседване ( Оценъчна карта № 1)  към Протокола. Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесен в оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване( Оценъчна карта № 2) към Протокола, веднага след приключването на събеседването. Максималният брой точки  е 75.

Кандидатът Росица Петкова Михалева се класира с общ брой точки- 72

Комисията предлага на Директора на ДГ № 11 „ Дъга“, гр. Добрич, да сключи трудов договор с класиралия се участник- Росица Петкова Михалева

Актуално

Добрич се представя на Среща на високо равнище на местните лидери от страните от Централна и Източна Европа и Китай

19.10.2018

Кметът Йордан Йорданов ще представи възможности за инвестиции в Добрич на Среща на местните лидери от страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) и Китай. Форумът ще се проведе на 20 октомври в София и е в рамките на инициативата...

Добрич се представя на Среща на високо равнище на местните лидери от страните от Централна и Източна Европа и Китай
ВИЖ ДОБРИЧ
16° C ясно небе
Нагоре