Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ №7 "Пролет"

Днес, 31.10.2016г. комисия назначена със Заповед №222/21.10.2016г. на директора на ДГ № 7 „Пролет“ град Добрич в състав:      

Председател – Недка Иванова Александрова-старши учител в ДГ № 7 

и членове:

1.Костадинка Йорданова Цветкова – ЗАС в ДГ № 7 „Пролет                                                 

2.Нели Петрова Желева –гл. експерт „Кадрова политика”, Д”ХД”, Община град Добрич

Проведе работно заседание за проверка на документите за  допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността помощник възпитател в ДГ № 7 „Пролет” град Добрич  

За участие в конкурса,  документи са подадени от:

 1. Ивелина Йорданова Колева
 2. Снежана Йорданова Коева
 3. Стойка Илиева Стоянова
 4. Мирослава Валентинова Михова
 5. Соня Симеонова Димитрова
 6. Геновева Христова Тодорова
 7. Валентина Иванова Атанасова
 8. Емилия Желязкова Михайлова
 9. Димитричка Георгиева Канева
 10. Виолета Иванова Луканова
 11. Павлета Атанасова Маркова
 12. Славянка Иванова Стоянова
 13. Магдалена Борисова Георгиева
 14. Даниела Ангелова Йорданова
 15. Станка Стефанова Колева
 16. Весела Великова Инджева
 17. Светла Симеонова Влаева
 18. Боряна Иванова Хаджиева
 19. Диляна Ванева Мързъкова

Комисията реши да допусне до събеседване всички кандидати.                                                 

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването.

Актуално

Националният омбудсман Мая Манолова е на посещение в Добрич

19.02.2019

Националният омбудсман Мая Маноловa е на посещение в Добрич по покана на кмета Йордан Йорданов и се включи в обществено обсъждане за избор на местен обществен посредник. В срещата участваха кметът, общински съветници, граждани, които 15...

Националният омбудсман Мая Манолова е на посещение в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
3.48° C мъгла
Нагоре