Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ №7 "Пролет"

Днес, 31.10.2016г. комисия назначена със Заповед №222/21.10.2016г. на директора на ДГ № 7 „Пролет“ град Добрич в състав:      

Председател – Недка Иванова Александрова-старши учител в ДГ № 7 

и членове:

1.Костадинка Йорданова Цветкова – ЗАС в ДГ № 7 „Пролет                                                 

2.Нели Петрова Желева –гл. експерт „Кадрова политика”, Д”ХД”, Община град Добрич

Проведе работно заседание за проверка на документите за  допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността помощник възпитател в ДГ № 7 „Пролет” град Добрич  

За участие в конкурса,  документи са подадени от:

 1. Ивелина Йорданова Колева
 2. Снежана Йорданова Коева
 3. Стойка Илиева Стоянова
 4. Мирослава Валентинова Михова
 5. Соня Симеонова Димитрова
 6. Геновева Христова Тодорова
 7. Валентина Иванова Атанасова
 8. Емилия Желязкова Михайлова
 9. Димитричка Георгиева Канева
 10. Виолета Иванова Луканова
 11. Павлета Атанасова Маркова
 12. Славянка Иванова Стоянова
 13. Магдалена Борисова Георгиева
 14. Даниела Ангелова Йорданова
 15. Станка Стефанова Колева
 16. Весела Великова Инджева
 17. Светла Симеонова Влаева
 18. Боряна Иванова Хаджиева
 19. Диляна Ванева Мързъкова

Комисията реши да допусне до събеседване всички кандидати.                                                 

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването.

Актуално

Определен е победителят в конкурса за туристическо лого на Добрич

11.12.2018

На 7 декември 2018 г. определено със заповед № 1304/08.11.2018 г. на кмета на Община град Добрич жури проведе своето заседание за избор на Туристическо лого на град Добрич и излъчи победител. Това е проектът на Христо Викторов Христов....

Определен е победителят в конкурса за туристическо лого на Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
-1° C ясно небе
Нагоре