Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ №7 "Пролет"

Днес, 31.10.2016г. комисия назначена със Заповед №222/21.10.2016г. на директора на ДГ № 7 „Пролет“ град Добрич в състав:      

Председател – Недка Иванова Александрова-старши учител в ДГ № 7 

и членове:

1.Костадинка Йорданова Цветкова – ЗАС в ДГ № 7 „Пролет                                                 

2.Нели Петрова Желева –гл. експерт „Кадрова политика”, Д”ХД”, Община град Добрич

Проведе работно заседание за проверка на документите за  допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността помощник възпитател в ДГ № 7 „Пролет” град Добрич  

За участие в конкурса,  документи са подадени от:

 1. Ивелина Йорданова Колева
 2. Снежана Йорданова Коева
 3. Стойка Илиева Стоянова
 4. Мирослава Валентинова Михова
 5. Соня Симеонова Димитрова
 6. Геновева Христова Тодорова
 7. Валентина Иванова Атанасова
 8. Емилия Желязкова Михайлова
 9. Димитричка Георгиева Канева
 10. Виолета Иванова Луканова
 11. Павлета Атанасова Маркова
 12. Славянка Иванова Стоянова
 13. Магдалена Борисова Георгиева
 14. Даниела Ангелова Йорданова
 15. Станка Стефанова Колева
 16. Весела Великова Инджева
 17. Светла Симеонова Влаева
 18. Боряна Иванова Хаджиева
 19. Диляна Ванева Мързъкова

Комисията реши да допусне до събеседване всички кандидати.                                                 

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването.

Актуално

Кметът Йордан Йорданов ще връчи годишните награди „Добрич“ в областта и културата

23.10.2018

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката ще бъдат връчени на официална церемония на 1 ноември т. г. – Денят на народните будители и българските учени от 11.00 ч. в Огледална зала „Нели...

Кметът Йордан Йорданов ще връчи годишните награди „Добрич“ в областта и културата
ВИЖ ДОБРИЧ
10° C ясно небе
Нагоре