Допуснати до тест и събеседване кандидати за длъжността "Директор" на ОП "Общински пазари" | Община град Добрич

Допуснати до тест и събеседване кандидати за длъжността "Директор" на ОП "Общински пазари"

Днес, 12.10.2016 г., Комисия, назначена със Заповед № 1189/11.10.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Калина Господинова Георгиева, Секретар на Община град Добрич.

Членове на комисията:

1. Росица Маркова Тодорова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;

            2. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе своето заседание - допускане по документи на кандидатите до тест и  събеседване за длъжността Директор на Общинско предприятие „Общински пазари“ при Община град Добрич.

Документи за участие са подадени от: Диана Димитрова Чернева, Йорданка Стоянова Иванова-Хаджипеткова, Марияна Керанова Иванова, Върбина Стефанова Господинова, Стамен Димитров Стоев, Калин Станимиров Рачев, Юмюгюл Иджаби Сюлейман, Димитър Атанасов Котоманов и Стефан Кулев Митев.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап на конкурса – тест следните кандидати: Марияна Керанова Иванова, Върбина Стефанова Господинова, Стамен Димитров Стоев, Калин Станимиров Рачев, Димитър Атанасов Котоманов.

До теста не са допуснати:

  • Диана Димитрова Чернева – не са представени документи за завършено висше образование – степен „Магистър“ с професионално направление право и/или икономика;
  • Йорданка Стоянова Иванова-Хаджипеткова – не са представени документи за завършено висше образование – степен „Магистър“ с професионално направление право и/или икономика;
  • Юмюгюл Иджаби Сюлейман – не са представени документи за завършено висше образование – степен „Магистър“ с професионално направление право и/или икономика;
  • Стефан Кулев Митев – не са представени документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит.

Кандидатите ще бъдат информирани писмено/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Тестът  ще се проведе на 26.10.2016 г. от 10:45 ч. в малка зала на Община град Добрич.

Актуално

130 години от рождението на Дора Габе ще отбележим на 24 август

21.08.2018

През 2018 г. се навършват 130 години от рождението на голямата поетеса, преводач и общественик Дора Габе. Гражданите на Добрич пазят паметта за нея. Много знакови места в града носят нейното име. Тържество по този повод организират...

130 години от рождението на Дора Габе ще отбележим на 24 август
ВИЖ ДОБРИЧ
25° C ясно небе
Нагоре