Допуснати до събеседване кандидати за длъжността Главен експерт "Училищно образование" в дирекция "Хуманитарни дейности"

Днес, 06.10.2016 г., Комисия, назначена със Заповед № 1171/06.10.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Дияна Радионова Борисова, Директор на дирекция ХД;

и членове:

1. Цветелина Тончева Енчева – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе своето заседание - първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността главен експерт „Училищно образование“, дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община град Добрич.

Документи за участие са подадени от: Валентин Живков Вълчов, Наталия Петкова Жекова, Невяна Николаева Павлова, Ирена Валериева Гицова, Марияна Михайлова Симеонова и Милена Николова Маринова.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до събеседване всички кандидати.

            Допуснатите кандидати ще се информират по телефон/електронна поща.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 10.10.2016 г. от 14:30 ч. в малка бизнес зала на Община град Добрич. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

С цикъл от завладяващи класически концерти през месец април ще се подготвим да посрещнем Възкресението

22.03.2019

Поредицата Великденски концерти, реализирани преди година от Общината по идея на органистката Мария Славова е на път да се превърне в традиционен празник и подготовка за духовното извисяване преди Великден. Богата палитра от...

С цикъл от завладяващи класически концерти през месец април ще се подготвим да посрещнем Възкресението
ВИЖ ДОБРИЧ
10° C ясно небе
Нагоре