Окончателни резултати от събеседване за длъжността "медицинска сестра" в Детска ясла № 4 „Щастливо детство“

ПРОТОКОЛ

 

Днес 26.09.2016 година  комисия назначена със заповед  № 94 / 20.09.2016 г.  на  Директор на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“

 

Председател – Биляна Йорданова – медицинска сестра

 

Членове:

1. Нели Желева - Главен експерт „Кадрова политика“

2. Галина Маринова – Директор на Детска ясла № 4

3. Дарина Денчева – медицинска сестра

 

Проведе събеседване с кандидатите за длъжността мед.сестра в Детска ясла № 4 „Щастливо детство“.

 

До събеседването за длъжността са допуснати:

- Кристина Ивелинова Вълчева

- Мариана Донева Стоянова

- Димитринка Колева Ставрева

Кандидатите се явиха на събеседване по реда на подаване на документите. 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси / еднакви за всеки от кандидатите /.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри – / Приложение №1 / приложени към протокол .

Окончателната оценка на всеки от кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат /Приложение №2 /, веднага след приключване на събеседването. Кандидатите се класират, както следва:

  1. Мариана Донева Стоянова – 100 точки
  2. Димитринка Колева Ставрева – 94 точки
  3. Кристина Ивелинова Вълчева -    57 точки

          

Комисията предлага на Директора на Детска  ясла  №4 „Щастливо детство” да  сключи трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1   във връзка чл.70  ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя с:  Мариана Донева Стоянова

                                                               Димитринка Колева Ставрева

                                                               Кристина Ивелинова Вълчева

 

            Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Певците на Студио “Сарандев“ с шест медала от Национален конкурс в София

18.03.2019

На 15-ти и 16-ти март в столицата се проведе Националният детско-юношески конкурс за музикално изкуство „Орфеева дарба“ - Направление „Популярна музика“. В Двореца на децата, където протече петнайстото издание на...

Певците на Студио “Сарандев“ с шест медала от Национален конкурс в София
ВИЖ ДОБРИЧ
13.21° C ясно небе
Нагоре