Окончателни резултати за длъжността "Мед. сестра" в ДЯ № 4 "Щастливо детство"

Днес 09.09.2016 година  комисия назначена със заповед  № 89 / 02.09.2016 г.  на  Директор на Детска ясла № 4 „Щастливо детство“

Председател – Галина Тракийска – медицинска сестра

Членове:

1. Д-р Димитринка Петрова

2. Галина Маринова – Директор на Детска ясла № 4

3. Иванка Петрова - педагог

 

Проведе събеседване с кандидатите за длъжността мед.сестра в Детска ясла № 4 „Щастливо детство“.

До събеседването за длъжността са допуснати:

1. Димитричка Василева Стефанова

2. Веселина Илиева Иванова

3. Селвер Мюмюн Белбер

4. Жулиета Кръстева Христова

 

Кандидатите се явиха на събеседване по реда на подаване на документите. На събеседването не се яви Димитричка Василева Стефанова.

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси / еднакви за всеки от кандидатите /.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри – Приложение №1 / приложени към протокола /.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат / Приложение №2 /, веднага след приключване на събеседването. Кандидатите се класират, както следва:

  1. Веселина Илиева Иванова  -   59 точки
  2. Селвер Мюмюн Белбер  -    51 точки
  3. Жулиета Кръстева Христова – 28 точки

           Комисията предлага на Директора на Детска  ясла  №4 „Щастливо детство” да  сключи трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1   във връзка чл.70  ал.1 от КТ, уговорен в полза на работодателя с: 

Веселина Илиева Иванова

                                                                        Селвер Мюмюн Белбер

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Певците на Студио “Сарандев“ с шест медала от Национален конкурс в София

18.03.2019

На 15-ти и 16-ти март в столицата се проведе Националният детско-юношески конкурс за музикално изкуство „Орфеева дарба“ - Направление „Популярна музика“. В Двореца на децата, където протече петнайстото издание на...

Певците на Студио “Сарандев“ с шест медала от Национален конкурс в София
ВИЖ ДОБРИЧ
12.52° C ниска облачност
Нагоре