Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ № 18 "Дора Габе"

Днес 09.09.2016 год. комисия назначена със заповед №506 от 07.09.2016 год. на директора на ДГ №18 „Дора Габе“ град Добрич в състав:

Председател ––Мила Николова – Учител

Членове           Силвия Иванова – Гл. експерт „ПУВ“ Дирекция „ХД“ при    Община град Добрич

                            Ивелина Костадинова – Старши учител;

                            Николета Мирчева – Учител

Проведе събеседване и практически изпит с кандидатите  за длъжността „Учител в ДГ „ в ДГ №18 „Дора Габе“ град Добрич.

До събеседване и практическия изпит бяха допуснати:

  1. Адриана Янкова Минчева
  2. Елица Николаева Станкова
  3. Нина Адрианова Петрова
  4. Елица Емилиова Бенекова – Ковачка
  5. Миглена Петрова Иванова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи, събеседването и практическия изпит като освен представената практическа задача зададе и пет предварително формулирани въпроса / еднакви за всеки от кандидатите/.                               

Всеки член от комисията вписа оценките си по 6-балната скала в индивидуален формуляр за проведеното събеседване /Приложение №1 към Протокола/.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, вписани в оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение №2 към Протокола/.

Кандидатите се класират както следва:

  1. Елица Николаева Станкова – 158 т.
  2. Адриана Янкова Минчева – 156 т.
  3. Миглена Петрова Иванова – 124 т.
  4. Елица Емилиова Бенекова – Ковачка – 104 т.

            На събеседване не се яви Нина Адрианова Петрова.

Комисията предлага на Директора на ДГ № 18 „Дора Габе“ гр. Добрич да сключи трудов договор с класираните на  на първо и второ място  кандидати /за обявените две работни места/ .

           Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg .

Актуално

С цикъл от завладяващи класически концерти през месец април ще се подготвим да посрещнем Възкресението

22.03.2019

Поредицата Великденски концерти, реализирани преди година от Общината по идея на органистката Мария Славова е на път да се превърне в традиционен празник и подготовка за духовното извисяване преди Великден. Богата палитра от...

С цикъл от завладяващи класически концерти през месец април ще се подготвим да посрещнем Възкресението
ВИЖ ДОБРИЧ
10° C ясно небе
Нагоре