Свободно работно място за длъжността „старши учител” в ДГ № 10 "Слънчице"

ДГ № 10 „СЛЪНЧИЦЕ” град Добрич обявява  1 свободно работно място за длъжността

„старши учител”  в детска градина

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: педагогическа

1.2. Цел на длъжността: възпитание и обучение на деца от 3 до 7 годишна възраст.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  Висше – Магистър, Бакалавър

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Предучилищна педагогика, Предучилищна и начална педагогика, ПУПЧЕ

1.5. Години професионален опит:  10 години професионален опит по специалността

1.6. Допълнителни изисквания: да притежава професионално – квалификационна степен, да има отлични комуникативни способности, отлични умения за работа с компютър, работа в екип.

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от диплома за завършено висше образование.

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит.

2.5. Копие от документи за професионално-квалификационни степени .

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 10 „Слънчице”, ул. “Даскал Димитър Попов“ №1,  от 8:00 часа до 15:00 часа всеки работен ден от 02.09.2016 до 09.09.2016 г. включително.

Лица за контакти: Пенка Миланова,  Телефон за контакти: 058/602 683

4. Срок за подаване на документите:09.09.2016 г. до 15.00ч.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на осн. чл. 68 ал.1 т.3 от КТ и във връзка с чл.70 ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за  старши учител  в ДГ № 10“Слънчице “ град Добрич  – ул. „Даскал Димитър Попов“ №1

Актуално

Певците на Студио “Сарандев“ с шест медала от Национален конкурс в София

18.03.2019

На 15-ти и 16-ти март в столицата се проведе Националният детско-юношески конкурс за музикално изкуство „Орфеева дарба“ - Направление „Популярна музика“. В Двореца на децата, където протече петнайстото издание на...

Певците на Студио “Сарандев“ с шест медала от Национален конкурс в София
ВИЖ ДОБРИЧ
11.52° C ясно небе
Нагоре