Свободни работни места за длъжностите „учител” и „старши учител” в ДГ № 23 "Звездица"

ДГ № 23 „ЗВЕЗДИЦА ” град Добрич обявява свободни работни места за длъжностите „учител” -1   ,„старши учител” – 1 в детска градина

 

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: педагогическа

1.2. Цел на длъжността: възпитание и обучение на деца от 3 до 7 годишна възраст.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  Висше – Магистър, Бакалавър

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Предучилищна педагогика, Предучилищна и начална педагогика, ПУПЧЕ

  1. Години професионален опит:

                  за длъжността учител - до 10 години професионален опит по    специалността

      за длъжността старши учител – 10 години професионален опит по    специалността

  1. Допълнителни изисквания: да притежава професионално – квалификационна степен, да има отлични комуникативни способности, опит в работа и разработване на проекти,отлични умения за работа с компютър.

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от диплома за завършено висше образование.

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит.

2.5. Копие от документи за професионално-квалификационни степени.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 23„ЗВЕЗДИЦА”, ул. “Велико Търново “ №2,  от 8:00 часа до 14:00 часа 

Лица за контакти:Дора Дончева   Телефон за контакти: 058/602 653

4. Срок за подаване на документите: 08.09.2016г до 14.00ч.

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на осн. чл. 67 ал.1 т.1от КТ и във връзка с чл.70 ал.1 уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжностите учител и старши учител  в ДГ № 23“Звездица  “ град Добрич  – ул. „В.търново “ №2

Актуално

Националният омбудсман Мая Манолова е на посещение в Добрич

19.02.2019

Националният омбудсман Мая Маноловa е на посещение в Добрич по покана на кмета Йордан Йорданов и се включи в обществено обсъждане за избор на местен обществен посредник. В срещата участваха кметът, общински съветници, граждани, които 15...

Националният омбудсман Мая Манолова е на посещение в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
4.79° C мъгла
Нагоре