Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Социален работник" в Звено за почасово предоставяне на услуги

Днес, 08.08.2016 г. в 09.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 960 / 02.08.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател: Мирослава Райнова – ст. експерт в дирекция „Хуманитарни дейности” и Ръководител на проекта;

Членове:        1. Каролина Йорданова – гл. експерт   в дирекция „Хуманитарни дейности”

                         2. Нели Желева – гл. експерт „Кадрова политика”,

 

проведе събеседване с кандидатите за позиция „Социален работник” в Звено за почасово предоставяне на услуги в домашна среда:

 

Красимира Димитрова Куртева

Светла Димитрова Великова

Добринка Георгиева Градинарова

Юлия Димитрова Стоянова

Айля Джелядинова Реджеб

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 97.

 

Кандидатите се класират както следва:

                 1. Айля Джелядинова Реджеб – 90 т.

                 2. Добринка Георгиева Градинарова – 82т.

                 3. Красимира Димитрова Куртева – 65 т.

     4. Светла Димитрова Великова – 49 т.

           5. Юлия Димитрова Стоянова – 31 т.

 

Комисията предлага на Кмета на Община гр. Добрич, да сключи трудов договор с класираният на първо място участник.

Актуално

С цикъл от завладяващи класически концерти през месец април ще се подготвим да посрещнем Възкресението

22.03.2019

Поредицата Великденски концерти, реализирани преди година от Общината по идея на органистката Мария Славова е на път да се превърне в традиционен празник и подготовка за духовното извисяване преди Великден. Богата палитра от...

С цикъл от завладяващи класически концерти през месец април ще се подготвим да посрещнем Възкресението
ВИЖ ДОБРИЧ
10° C ясно небе
Нагоре