Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Специалист социални дейности"

Днес, 08.08.2016 г. в 09.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 960 / 02.08.2016 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател: Мирослава Райнова – ст. експерт в дирекция „Хуманитарни дейности” и Ръководител на проекта;

Членове:        1. Каролина Йорданова – гл. експерт   в дирекция „Хуманитарни дейности”

                         2. Нели Желева – гл. експерт „Кадрова политика”,

 

проведе събеседване с кандидатите за позиция „Специалист социални дейности”:

Красимира Димитрова Куртева

Добринка Георгиева Градинарова

Юлия Димитрова Стоянова

Емилия Маринова Енчева – Христова

Антония Димитрова Илиева

Ивета Здравкова Савова

Димитричка Василева Стефанова

Маргарита Николаева Ганчева

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 97.

 

Кандидатите се класират както следва:

                

                 1. Маргарита Николаева Ганчева – 92 т.

                 2. Добринка Георгиева Градинарова – 82т.

                 3. Красимира Димитрова Куртева – 65 т.

     4. Ивета Здравкова Савова– 59 т.

     5. Димитричка Василева Стефанова– 42 т.

     6. Юлия Димитрова Стоянова – 31 т.

     7. Антония Димитрова Илиева – 26 т.

     8. Емилия Маринова Енчева – Христова – 23 т.

 

Комисията предлага на Кмета на Община гр. Добрич, да сключи трудов договор с класираният на първо място участник.

Актуално

Община Добрич изгради нов паркинг до Кооперативния пазар

22.06.2018

Новият паркинг до Кооперативния пазар вече е изграден и осигурява 45 паркоместа за търговците, гражданите и гостите на Добрич. Паркингът се намира между улиците „Пере Тошев“, „Княз Дондуков“ и площад...

Община Добрич изгради нов паркинг до Кооперативния пазар
ВИЖ ДОБРИЧ
19° C ясно небе
Нагоре