Заседание № 26 на 26.11.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.464.14 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

2. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.904.525 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

3. Докладна записка относно разрешаване изработване на Подробен устройствен план – План на застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 72624.905.472 в местността «Гаази баба» в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

4. Предложение за откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане конкурс за управител на «Столове» ЕООД град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

5. Докладна записка относно разпределение на клубната база на територията на град Добрич между политическите партии и коалиции.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

6. Определяне на представител на Община град Добрич за участие в Общото събрание на Асоциация по В и К в Област Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова, Кмет на Община град Добрич

 

7. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

8. Предложение за продажба на имоти (земеделски земи – лозя), общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

9. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – помещения за лекарски и стоматологични кабинети в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. Димитър Петков № 5 (бивша Стоматологична поликлиника).

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за отдаване под наем на сграда по ул. Даме Груев, 1-Б на Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

11. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в УПИ  ХХІІІ, кв. 511 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Русия 1” град Добрич, за поставяне на преместваем павилион.

ДОКЛАДВА: Иван Колев, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

12. Утвърждаване на промени в съществуващата общинска транспортна схема.

ДОКЛАДВА: инж.Надежда Петкова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

ДРУГИ:

13.1. Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет (МС) за отпускане на персонална пенсия на детето Милена Димитрова Милева.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

 

13.2. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Даринка Димитрова Димитрова.

ДОКЛАДВА: Ангел Табаков, Председател на Общински съвет

Актуално

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество

22.01.2019

Община град Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението на  град Добрич от османско  владичество с участието на НД „Традиция – РК „46-и пехотен Добрички полк“.  ...

Община Добрич Ви кани на поклонение по повод 141 години от освобождението от османско владичество
ВИЖ ДОБРИЧ
6° C тъмни облаци
Нагоре