Възможни начини за плащане на услугата и получаване на готовия документ

заплащане:

  • на Касата на Община град Добрич на ул. „България" 12;
  • по банков път по сметка на Община град Добрич, както следва:

Общинска Банка АД клон Добрич
Ул. „Независимост" №14

Сметка IBAN: BG06SOMB 91308410000644
BIC SOMBBGSF

Изберете от списъка Код за вид плащане:

Основание за плащане

Вид плащане

Издаване на скица- виза за проектиране

448001

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ

448001

Издаване на маршрутен пропуск за движение по забранени улици

448090

Подаване на искане и предложение за отсичане и кастрене на дървета и храсти

448090

Издаване на удостоверение  за съгласие за продажба на съсобствен имот с Община град Добрич

448090

Издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка за признаване право на собственост - Снабдяване с необходимите писмени доказателства за установяване на правото им на собственост по реда на чл. 483 от Гражданскопроцесуалния кодекс"

448090

Издаване на разрешително за търговия с тютюневи изделия

448007

Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към Община град Добрич

448090

Подаване на заявление за достъп до обществена информация

447000

Издаване на удостоверение за граждански брак - дубликат

448007

Издаване на удостоверение за наследници

448007

Настоящ адрес - адресна регистрация

448007

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

448007

 

Пример за попълнена вносна бележка

Пример за попълнена вносна бележка

получаване на готовия документ:

  • по пощата с обратна разписка;
  • в Центъра за услуги и информация при Община град Добрич на ул. „България" 12.

Прикачени файлове

Актуално

Талантливи плувци от цялата страна ще премерят сили в Добрич в традиционния турнир по плуване „Златна Добруджа“

20.10.2017

Традиционният турнир по плуване „Златна Добруджа“ за четвърти път събра млади надежди по спортно плуване от цялата страна. Организатори на проявата са община Добрич, СКПС „Добруджа“ и ПК „Русалка“. Турнирът се...

Талантливи плувци от цялата страна ще премерят сили в Добрич в традиционния турнир по плуване „Златна Добруджа“
ВИЖ ДОБРИЧ
11° C мъгла
Нагоре