Заседание № 21 на 25.06.2013 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Докладна записка относно обявяване на 25-ти септември 2013 година за празничен и неприсъствен на територията на Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

3. Предложение за прекратяване на съсобственост в имот по ул. Екзарх Антим І, № 27.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

4. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост - Аптека в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. Димитър Петков № 5 (бивша Стоматологична поликлиника).

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

5. Предложение за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, представляващи павилиони - части от спирки на градски транспорт, находящи се по ул. Батовска, ул. Ген. Гурко и ул. Христо Ботев, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Зам.- кмет на Община град Добрич

6. Предложение за допускане на изменение на ПУП-ПР за УПИ-І за „Търговия, услуги и озеленяване" в кв. № 38 на ЖК „Балик - Йовково - Юг", град Добрич.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

7. Докладна записка относно утвърждаване на промени в съществуващата общинска транспортна схема.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

8. Докладна записка относно утвърждаване на нова общинска транспортна схема.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

9. Докладна записка относно определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници в град Добрич.

ДОКЛАДВА:инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
11.23° C разкъсана облачност
Нагоре